Commisseur: waardevol klankbord voor ondernemer

Directeuren van ondernemingen missen vaak een klankbord in hun bedrijf om ideeën of problemen mee te bespreken.
Een commisseur kan dan uitkomst bieden.
Commisseurs zijn ervaren en bewezen succesvolle ondernemers of directeuren, die jarenlang actief zijn (geweest) in het bedrijfsleven.Vanuit die ervaring en de daarin opgedane expertise adviseren zij collega-ondernemers.

De ondernemer die een beroep wil doen op een commisseur kan zich richten tot Stichting de Commisseur.
Deze Stichting bemiddelt op niet-commerciële basis tussen commisseurs en ondernemers, die van hun diensten gebruik willen maken.
Ruim 100 commisseurs, afkomstig uit allerlei branches, zijn na een strenge selectie in het bestand van de Stichting opgenomen.Een jaarlijks gestaag groeiende groep ondernemers maakt gebruik van hun diensten.

 

 

 

Realisatie Q4matics
Stichting De Commisseur